Strona Główna BIP Podstawy Prawne Organy Biblioteki Organizacja Funkcje i zadania Biblioteki Misja biblioteki Regulaminy Udostępnianie informacji publicznej Ochrona Danych Osobowych w Bibliotece Deklaracja dostępności Archiwum

Archiwum:

Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biblioteki Publicznej im. w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa – Anna Kołyszkosekretariat@bppn.waw.pl

Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu /22/ 818 60 13.

Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl 

 

Dostępność architektoniczna dla poszczególnych lokalizacji

Adres: ul. Skoczylasa 9, 03-470 Warszawa

Dyrekcja i Administracja,

Czytelnia Naukowa nr X,

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 50,

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 41.
 

Sposób dojazdu

tramwaje:

 • przystanek: Ratuszowa ZOO 01 w kierunku Dw. Wileński: 6, 20, 28
 • przystanek: Ratuszowa ZOO 02w kierunku  pl. Hallera: 6, 20, 28
 • przystanek pl. Hallera 03 w kierunku Ratuszowa ZOO: 6, 20, 28
 • przystanek pl. Hallera 04 w kierunku rondo Starzyńskiego: 6, 20, 28

autobusy:

 • przystanek pl. Hallera 05 w kierunku  rondo Starzyńskiego: 170
 • przystanek pl. Hallera 06 w kierunku Dąbrowszczaków: 170, 338,
 • przystanek pl. Hallera 07 w kierunku Jagiellońska: 135, 162, 166, 170, 212, 338
 • przystanek pl. Hallera 08 w kierunku Dąbrowszczaków: 135, 162, 166, 170, 212, 338
 • przystanek pl. Hallera 09 w Dąbrowszczaków: 162
 • przystanek pl. Hallera 11 w Dąbrowszczaków: 135, 162, 212,
 • przystanek pl. Hallera 18 w kierunku Dąbrowszczaków: 166, 338

metro:

 • Metro Dworzec Wileński w odległości ok. 700 m (dojście na perony jest przystosowane dla osób z ograniczeniami ruchowymi).

pociąg:

 • PKP Warszawa Wileńska znajduje się w odległości ok. 700 m,
 • PKP Warszawa ZOO znajduje się w odległości ok. 800 m (dojście na perony jest przystosowane dla osób z ograniczeniami ruchowymi).

miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością:

 • Przed budynkiem Biblioteki – ul. Skoczylasa,
 • Obok budynku – ul. Brechta.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stroniehttps://www.wtp.waw.pl/

Dyrekcja i Administracja,

Telefon: (22) 818-60-13

Parter i antresola

 • Wejście do siedziby Dyrekcji i Administracji Biblioteki znajduje się na parterze. Przed 4 stopnie oraz pochylnia.
 • Drzwi wejściowe zostały wyposażone w zamykacze z regulacją przebiegu zamykania.
 • Na parterze dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Na antresolę prowadzą schody z poręczą po jednej stronie, nie ma windy ani platformy umożliwiającej wjazd na antresolę osobom z niepełnosprawnością ruchową.
 • W budynku nie ma oznaczeń opisanych alfabetem Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • Możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Czytelnia Naukowa nr X
Telefon: (22) 619-32-96 wew. 30

Parter i antresola

 • Wspólne wejście do Czytelni Naukowej X (pomieszczenia na wprost drzwi wejściowych i na prawo) i do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 50 (na lewo od wejścia).
 • Wejście mieści się na parterze budynku mieszkalnego, prowadzi do niego 6 stopni oraz pochylnia.
 • Drzwi wejściowe umożliwiają przejazd dla osób na wózkach inwalidzkich, brak progów.
 • Możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne: hol, e-pracownia (5 stanowisk komputerowych) i toaleta.
 • Brak wystarczającej przestrzeni manewrowej między regałami bibliotecznymi dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Na antresolę dojście schodami – brak windy i platformy umożliwiającej wjazd.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 • Brak pętli indukcyjnej.

 

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 50
Telefon: (22) 619-32-96 wew. 37

Parter

 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym.
 • Do wejścia prowadzą schody z 6 stopniami oraz pochylnia.
 • Drzwi wejściowe umożliwiają przejazd dla osób na wózkach inwalidzkich, brak progów.
 • Szerokość ciągów komunikacyjnych nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Toaleta dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich.
 • Możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 • Brak systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 • Brak pętli indukcyjnej.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 41
Telefon: (22) 818-09-00

Parter

 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym.
 • Do wejścia prowadzi 6 stopni z poręczą oraz pochylnia z poręczami.
 • Drzwi wejściowe mają możliwość otwarcia drugiego skrzydła do szerokości 2 metrów.
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Możliwość wjazdu osób na wózku inwalidzkim.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • Brak toalety dla czytelników.

 

Adres: ul. Radzymińska 50, 03-752 Warszawa

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 59

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 4

Sposób dojazdu

autobusy:

 • przystanek Śnieżna : 138, 170, 338.

miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością:

 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne przy ulicy.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 59
Telefon: (22) 818-49-00
Piętro

 • Biblioteka usytuowana jest na piętrze w pawilonie przemysłowo-usługowym – schody i podjazd.
 • Możliwość wjazdu osób na wózku inwalidzkim.
 • Możliwy dostęp z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 • Toaleta dla czytelników nieprzystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 4
Telefon: (22) 818-75-65
Piętro

 • Biblioteka usytuowana jest na piętrze w pawilonie przemysłowo-usługowym – schody i podjazd.
 • Możliwość wjazdu osób na wózku inwalidzkim.
 • Możliwy dostęp z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 • Brak toalety dla czytelników.

 

Adres: ul. Ząbkowska 23/25, 03-736 Warszawa

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 8

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 101
 

Sposób dojazdu

tramwaje:

 • Przystanek Ząbkowska (od ul.Targowej):  3, 6, 13, 26, 28.

autobusy:

 • Przystanek Markowska: 138, 170, 338.

metro:

 • Dworzec Wileński.

miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością:

 • Po drugiej stronie ulicy znajdują się dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 8
Telefon: (22) 619-16-97

Piętro

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym.
 • Ma osobne wejście od ulicy.
 • Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.
 • Przy wejściu jest niski próg połączony z chodnikiem oraz drugi próg po wejściu do biblioteki.
 • Na górę prowadzi 20 schodów.
 • Nie ma windy ani platformy umożliwiającej wjazd na piętro osobom z niepełnosprawnością ruchową.
 • Toaleta nie jest przystosowana dla czytelników niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz oznaczeń dla osób słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 • Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 101
Telefon: (22) 619-81-22
Parter

 • Wejście do biblioteki od ulicy, poziom 0. Podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Możliwość wjazdu osób na wózku inwalidzkim.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • Brak toalety dla czytelników.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 102

ul. Jagiellońska 47E, 03-301 Warszawa
Telefon: (22) 404-55-55

Parter

Sposób dojazdu

tramwaje:

 • Przystanek Golędzinów 18, 20.

autobus:

 • Przystanek Golędzinów 509.

miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością:

 • Po drugiej stronie ulicy znajdują się trzy miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście do biblioteki z poziomu chodnika, bez stopni.
 • Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Możliwość wjazdu osób na wózku inwalidzkim.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • Toaleta dla czytelników nieprzystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 136

ul. Szanajcy 14, Warszawa
Telefon: 22 619-03-52

Parter
 

Sposób dojazdu

autobusy:

 • Przystanki Plac Hallera 07 i 08: 135, 162, 166, 170, 212, 338.

miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością:

 • Około 50 metrów od biblioteki znajdują się cztery miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Biblioteka usytuowana na parterze w bloku mieszkalnym.
 • Do wejścia prowadzą schody – 3 stopnie.
 • Podjazd dla wózków dziecięcych z poręczą – duży kąt nachylenia.
 • Możliwość wjazdu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim z pomocą drugiej osoby.
 • Utrudnione poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim między regałami – za wąskie przejścia.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • Brak toalety dla czytelników.
 • Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 56

ul. Inżynierska 10, 03-422 Warszawa
Telefon: (22) 619-47-85

Parter
 

Sposób dojazdu

tramwaje:

 • Przystanek Inżynierska: 3, 4, 23, 25.

autobusy:

 • Przystanek Inżynierska: 162, 166, 169, 170, 338

miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością:

 • Znajduje się w odległości około 100 metrów na ulicy Stalowej.
 • Biblioteka znajduje się na wysokim parterze w kamienicy mieszkalnej.
 • Wejście przez bramę i klatkę schodową – schody, brak rampy.
 • Nie ma możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim.
 • Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • Brak toalety dla czytelników.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 6

ul. Strzelecka 21/25, 03-433 Warszawa
Telefon: (22) 619-15-26

Parter

Sposób dojazdu

tramwaje:

 • Przystanek Bródnowska: 3, 4, 25.
 • Przystanek Czynszowa: 23.

autobusy:

 • Przystanek Szwedzka: 135.
 • Przystanek Bródnowska: 169.

metro:

 • linia metra M2 stacja Szwedzka.

miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością:

______________________
Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany: Poprzednia wersja:
2022-04-28 09:09:03 Żaneta Butrym Aktualizacja dokumentu 2023-01-09 11:27:27
Majątek Budżet Rejestry Przetargi Sposób załatwiania spraw Rekrutacja
Serwis ten wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć tutaj. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji w serwisie. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
⇒ usuń pliki cookies